નામ – કોઈ પણ રાખો, શું ફરક પડે છે?
જન્મ – દિકરી તરીકે અણગમતો આવકાર
ઉંમર – ૪૯થી ઉપર કોઈ પણ આંકડો ધારી લો.
સરનામું- – પહેલા પિતાનું ઘર
– હાલમાં પતિનું
– ભવિષ્યમાં દીકરાનું ઘર
કે કદાચ ઘરડાઘર

વિશેષતા – બાપની દ્રષ્ટિએ તેજસ્વી દીકરી
– મા ની દ્રષ્ટિએ નફકરી
– સાસુની દ્રષ્ટિએ દીકરાની
જિંદગી બગાડી
– વરની દ્રષ્ટિએ જૂનવાણી ને ફૂવડ
– મોટા થયેલા દિકરા/
દિકરીની દ્રષ્ટિએ –
રહેવા દે તને કંઈ ખબર નહીં પડે
– પોતાની દ્રષ્ટિએ – ખબર નથી

કાર્યાનુભવ

 • ઘરકામ….. ૩૦ વર્ષથી
 • રસોડું….. ૩૦ વર્ષથી
 • ઝાડુ પોતા….. ૩૦ વર્ષથી
 • કપડા વાસણ….. ૩૦ વર્ષથી
  ઘરના સભ્યો, સગા વ્હાલા અને મહેમાનોને સાચવવાના…….૩૦ વર્ષથી
  બાળકો – નંગ બે (તેમને જન્મ, ઉછેર, ભણતર, ગણતર વગેરે વગેરે)
  જેમ કે —
  દૂધ પાયું – ૧ વર્ષ
  બાળોતિયાં બદલ્યાં – ૩ વર્ષ
  ચાલતા શીખવ્યું, બોલતા શીખવ્યું, ભણતા શીખવ્યું, હોમવર્ક કરાવ્યું.
  -માંદગીમાં ને પરીક્ષા વખતે ઉજાગરા કર્યા વગેરે વગેરે……
  જરૂરિયાત -બે ટાઈમ ખાવાનું,
  -થોડા ઘણા કપડા,
  -વાર – તહેવારે ને પ્રસંગે થોડા
  -ભારે કપડા – દાગીના કુટુંબનું
  -સારું લાગે એટલા માટે
  અપેક્ષા – કંઈ નહીં
  વળતર – કંઈ નહીં..
  આવક – કંઈ નહીં..
  બચત – કંઈ નહીં..
  પૈસાની જરૂરિયાત માટે- પતિ કે દિકરાની પાસે માંગવાના અને એ પણ વિગતવાર જરૂરિયાત શી છે એ સમજાવવું જરૂરી. પછી પણ એ લોકોનો મૂડ હોય તો મળે અને સાથે બહુ બધી શિખામણો સાથે કે તારે શી જરૂર છે વગેરે વગેરે.
  પોતાની મુશ્કેલીઓ – કહેવાની મનાઈ. કહો તો કોઈ સાંભળે નહીં કે પછી સાંભળીને ભૂલી જાય.
  ઘર કુટુંબમાં કદર – કંઈ નહીં.. એમાં શું ? એ તો એણે કરવાનું જ હોયને એવી બધાની માન્યતા અને કૉમેન્ટ્સ.💐

અને છતાં કાયમ ફરજીયાત હસતા તો રહેવાનું જ કારણ ઘર અને કુટુંબનું સારૂ દેખાડવા અને લોકો અભિમાની ન ગણે તે માટે !!🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *